اخبار قرارگاه مهارت آموزی

تدوین سند ملی مهارت تا اشتغال سربازان

تدوین سند ملی مهارت تا اشتغال سربازان

به گزارش مهر، سردار محمدحسین سپهر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی مهارت ...

ادامه مطلب