اخبار قطعی‌ مکرر برق در “تگزاس” آمریکا به دلیل گرمای شدید/۱۲۸۰ بار در ۲۰ روز

قطعی‌ مکرر برق در "تگزاس" آمریکا به دلیل گرمای شدید/1280 بار در 20 روز

قطعی‌ مکرر برق در "تگزاس" آمریکا به دلیل گرمای شدید/1280 بار در 20 روز

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس تحقیقات شورای "KHOU", افزایش دما و گرمای شدید در ایالت "تگزاس" آمریکا باعث فشار بیش از حد ...

ادامه مطلب