اخبار قهرمانی فرزانه فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه

قهرمانی فرزانه فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه

قهرمانی فرزانه فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه

به گزارش تسنیم، فرزانه فصیحی قهرمان دوهای سرعت کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه که عصر امروزدر شهر بورسا برگزار شد، در ماده ...

ادامه مطلب