اخبار ماراتن احقاق حقوق مهندسان؛ از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی

ماراتن احقاق حقوق مهندسان؛ از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی

ماراتن احقاق حقوق مهندسان؛ از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،  با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کشور،‌ فعالیت‌ها برای دور زدن دستورالعمل تعارض منافع ...

ادامه مطلب