اخبار محصول ارزان قیمت ایران خودرو تا دو سال دیگر وارد بازار میشود

خودرو ارزان ایرانخودرو تا 2 سال دیگر وارد بازار می شود.

خودرو ارزان ایرانخودرو تا 2 سال دیگر وارد بازار می شود.

مدیرعامل ایران‌خودرو درباره زمان عرضه خودروی ارزان‌قیمت این گروه صنعتی به بازار گفت: رونمایی این خودرو ظرف چند ماه آینده انجام می‌شود، اما تولید انبوه ...

ادامه مطلب