اخبار محمدسعید شرفی

از سرمایه گذاری ۲.۴ تریلیون دلاری صنعت فرودگاهی جا نمانیم

از سرمایه گذاری ۲.۴ تریلیون دلاری صنعت فرودگاهی جا نمانیم

محمد سعید شرفی در گفت وگو با مهر با اشاره به کاهش سرمایه گذاری ها در بخش فرودگاهی در دوره پاندمی کرونا، آغاز بازگشت مجدد ...

ادامه مطلب