اخبار محمد پاکپور

وضعیت امنیتی مرزها از رشد مثبت و اطمینان‌بخشی برخوردار است

وضعیت امنیتی مرزها از رشد مثبت و اطمینان‌بخشی برخوردار است

به گزارش مهر، نشست فرماندهان و مسئولان ارشد نیروی سپاه، با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد. در این نشست ...

ادامه مطلب
وضعیت امنیتی مرزها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است

وضعیت امنیتی مرزها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است

به گزارش مهر، نشست فرماندهان و مسئولان ارشد نیروی سپاه، با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ستاد این نیرو برگزار ...

ادامه مطلب
وضعیت امنیتی مرزها اطمینان بخش است

وضعیت امنیتی مرزها اطمینان بخش است

به گزارش مهر، نشست فرماندهان و مسئولان ارشد نیروی سپاه، با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ستاد این نیرو برگزار ...

ادامه مطلب