اخبار محمد یوسفی

مرغداران با کمبود نهاده‌های دامی مواجه هستند

مرغداران با کمبود نهاده‌های دامی مواجه هستند

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی تولید کمبود نهاده‌های دامی ...

ادامه مطلب