اخبار محمود رشیدی

محمود رشیدی: امیدوارم اتفاقات خوبی برای دوچرخه سواری رقم بخورد

محمود رشیدی: امیدوارم اتفاقات خوبی برای دوچرخه سواری رقم بخورد

به گزارش مهر، مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون دوچرخه سواری صبح امروز چهارشنبه با حضور مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کیکاوس ...

ادامه مطلب
محمود رشیدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شد

محمود رشیدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شد

به گزارش مهر، مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون دوچرخه سواری صبح امروز چهارشنبه با حضور مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کیکاوس ...

ادامه مطلب