اخبار مدارس صدرا

تربیت نسلی انقلابی در طلیعه گام دوم انقلاب

تربیت نسلی انقلابی در طلیعه گام دوم انقلاب

به گزارش مهر، معصومه نعمتی خواه معاون امور بانوان سازمان مدارس صدرا هدف از برگزاری این رویداد را حضور ‏پررنگ و موثر مبلغین خواهر در ...

ادامه مطلب