اخبار مدارس نمونه دولتی

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی به تعویق افتاد

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی به تعویق افتاد

به گزارش مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد محسن بیگی در مورد تاریخ برگزاری «آزمون مدارس ...

ادامه مطلب
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی حذف شد

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی حذف شد

به گزارش مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد محسن بیگی در مورد تاریخ برگزاری «آزمون مدارس ...

ادامه مطلب