اخبار مدیریت ایران خودرو گام های خوبی در بومی سازی محصولات جدید برداشته است

مدیریت ایران خودرو گام های خوبی در بومی سازی محصولات جدید برداشته است

مدیریت ایران خودرو گام های خوبی در بومی سازی محصولات جدید برداشته است

به گزارش تسنیم، سال جدید شروع بسیار تعیین کننده ای برای صنایع مولد با ارزش افزوده بالا بود. محور موانع زدایی در شعار سال جاری  اهتمام ...

ادامه مطلب