اخبار مذاکرات هسته ای ایران

واشنگتن در آغاز مذاکرات با ایران است، نه در پایان آن!

واشنگتن در آغاز مذاکرات با ایران است، نه در پایان آن!

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات وین و روند گفتگوها برای بازگشت به برجام به ...

ادامه مطلب
واشنگتن: ما در آغاز مذاکرات با ایران هستیم، نه در پایان آن!

واشنگتن: ما در آغاز مذاکرات با ایران هستیم، نه در پایان آن!

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات وین و روند گفتگوها برای بازگشت به برجام به ...

ادامه مطلب