اخبار مرز میلک

پل فعلی مرزی ایران و افغانستان در مرزمیلک پاسخگوی نیاز پایانه است

پل فعلی مرزی ایران و افغانستان در مرزمیلک پاسخگوی نیاز پایانه است

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست کارگروه ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور ۱۶ تیرماه در ساختمان دادمان ...

ادامه مطلب