اخبار مرمت آثار تاریخی

مرمت سر در تاریخی گاراژ رحیمی در مرکز شهر تهران آغاز شد

مرمت سر در تاریخی گاراژ رحیمی در مرکز شهر تهران آغاز شد

به گزارش مهر، نصراله آبادیان در توضیح این اقدام مرمتی که از سوی اداره زیبا سازی و به منظور نگهداشت آثار ارزشمند تاریخی در حال ...

ادامه مطلب