اخبار مسعود لطیفیان

بررسی کارایی پهپاد در گیاهپزشکی و تعیین عوامل خسارت‌زای کشاورزی

بررسی کارایی پهپاد در گیاهپزشکی و تعیین عوامل خسارت‌زای کشاورزی

به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود لطیفیان در نشست بررسی کارایی استفاده از پهپاد در حفظ نباتات کشور، افزود: امروزه پهپادهایی ...

ادامه مطلب