اخبار مشارکت ایران برای راه‌اندازی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در افغانستان/ برنامه‌ صدور خدمات فنی و مهندسی به ۶ کشور

مشارکت ایران برای راه‌اندازی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در افغانستان/ برنامه‌ صدور خدمات فنی و مهندسی به 6 کشور

مشارکت ایران برای راه‌اندازی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در افغانستان/ برنامه‌ صدور خدمات فنی و مهندسی به 6 کشور

مجید کیانپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، اظهار کرد: مهم‌ترین رسالتی که آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دارد این است که به توسعه و ...

ادامه مطلب