اخبار مشکلات پیش روی تسلا برای افتتاح گیگافکتوری در آلمان

مشکلات پیش روی تسلا برای افتتاح گیگافکتوری در آلمان

مشکلات پیش روی تسلا برای افتتاح گیگافکتوری در آلمان

به گزارش «اخبار خودرو»، قرار بود پنجشنبه‌ هفته آینده یعنی اول ژوئیه روز جشن تسلا باشد؛ روزی که در آن این شرکت اَبَرکارخانه خود را ...

ادامه مطلب