اخبار معجزه مدیریتی در ایران خودرو!

معجزه مدیریتی در ایران خودرو!

معجزه مدیریتی در ایران خودرو!

به گزارش تسنیم به نقل از تحریریه، شرکت ایران خودرو که در 3 سال گذشته مدام از کمبود قطعه می نالید و فروش نداشت، به یک ...

ادامه مطلب