اخبار مهرشاد افقری

کار بزرگی در شنا انجام شد/ نظرات مخالفان کم لطفی به شنا است

کار بزرگی در شنا انجام شد/ نظرات مخالفان کم لطفی به شنا است

گامر دیلانچیان سرمربی تیم شنای اصفهان در گفتگو با مهر درباره کسب سهمیه B المپیک توسط مهرشاد افقری در مسابقات بلغارستان، گفت: مسابقات بلغارستان آخرین ...

ادامه مطلب