اخبار موسسه عترت فاطمی

کمک۱۱۱ میلیارد تومانی به خانواده ایتام/ افزایش میزان مستمری

کمک۱۱۱ میلیارد تومانی به خانواده ایتام/ افزایش میزان مستمری

به گزارش مهر، زهرا سادات نیری در نشست خبری که به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مؤسسه خیریه عترت فاطمی برگزار شد، گفت: طی ۲۰ سال ...

ادامه مطلب
کمک۱۱۱ میلیار تومانی به خانواده ایتام/ افزایش میزان مستمری

کمک۱۱۱ میلیار تومانی به خانواده ایتام/ افزایش میزان مستمری

به گزارش مهر، زهرا سادات نیری در نشست خبری که به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مؤسسه خیریه عترت فاطمی برگزار شد، گفت: طی ۲۰ سال ...

ادامه مطلب
کمک ۳۱۱ میلیاردی مؤسسه خیریه عترت فاطمی به نیازمندان

کمک ۳۱۱ میلیاردی مؤسسه خیریه عترت فاطمی به نیازمندان

به گزارش مهر، مؤسسه عترت فاطمی در راستای حمایت از ایتام، ۱۰۴ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال کمک کرده است که این میزان در قالب ...

ادامه مطلب