اخبار ناصر امانی

گزینه نهایی برای پست شهردار تهران تا نیمه اول مرداد تعیین می شود

گزینه نهایی برای پست شهردار تهران تا نیمه اول مرداد تعیین می شود

ناصر امانی منتخب شورای شهر ششم در گفت و گو با مهر، با اشاره بر لیست ارائه شده مبنی بر نامزدهای پست شهردار آینده پایتخت ...

ادامه مطلب