اخبار نامگذاری معابر

اعتراض به رای هیات تطبیق درباره نامگذاری ۴ خیابان

اعتراض به رای هیات تطبیق درباره نامگذاری ۴ خیابان

به گزارش مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران و رئیس کمیته نامگذاری این شورا با اشاره به اینکه کمیسیون ...

ادامه مطلب