اخبار ناوگان صیادی ایران رتبه دوم منطقه اقیانوس هند را دارد

ناوگان صیادی ایران رتبه دوم منطقه اقیانوس هند را دارد

ناوگان صیادی ایران رتبه دوم منطقه اقیانوس هند را دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، نبی الله خون میرزایی در مراسم روز دریانوردی با حضور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طی سال ...

ادامه مطلب