اخبار نتیجه قیمت گذاری شورای رقابت ایجاد بازار دو قیمتی و توزیع رانت است

نتیجه قیمت گذاری شورای رقابت ایجاد بازار دو قیمتی و توزیع رانت است

نتیجه قیمت گذاری شورای رقابت ایجاد بازار دو قیمتی و توزیع رانت است

استاد دانشگاه امیرکبیر و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با تسنیم با بیان این که روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، تنظیم بازار خودرو نیست گفت: سیاست‌های صورت ...

ادامه مطلب