اخبار نظام توزیع خودرو در کشور معیوب است

نظام توزیع خودرو در کشور معیوب است

نظام توزیع خودرو در کشور معیوب است

به گزارش تسنیم، فرزاد کیاست، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی اظهار داشت: در دنیا حوزه کسب و کار خودرو محدود به قطعه‌سازی و تولید ...

ادامه مطلب