اخبار نوبت اول واکسن کرونای تیم ملی تنیس بانوان تزریق شد

نوبت اول واکسن کرونای تیم ملی تنیس بانوان تزریق شد

نوبت اول واکسن کرونای تیم ملی تنیس بانوان تزریق شد

مهرافزا منوچهری، نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس با اعلام این خبر به خبرنگار ورزشی تسنیم گفت: پنج نفر بازیکن اصلی و دو سه نفر ورزشکاری ...

ادامه مطلب