اخبار نوشیدن مایعات

علت ممنوعیت نوشیدن آب برای نوزادان زیر ۶ ماه

علت ممنوعیت نوشیدن آب برای نوزادان زیر ۶ ماه

متخصصان با هشدار در مورد نوشاندن آب به نوزاد تأکید کردند که این کار ممکن است باعث مسمومیت نوزاد شود. بدن بزرگسالان سالم به طور ...

ادامه مطلب