اخبار نوید رضا خدیوی

تشکیل ۲۲ هزار پرونده مددجویی در سامانه‌های ارتباطات مردمی امداد

تشکیل ۲۲ هزار پرونده مددجویی در سامانه‌های ارتباطات مردمی امداد

به گزارش مهر، نوید رضا خدیوی با تشریح عملکرد مرکز ارتباطات مردمی کمیته امداد در سال ۹۹ افزود: مدیریت ارتباطات مردمی در راستای تحقق اهداف ...

ادامه مطلب