اخبار نیروگاه تولید برق

واحد ۲ نیروگاه بخار بندرعباس به شبکه تولید برق کشور پیوست

واحد ۲ نیروگاه بخار بندرعباس به شبکه تولید برق کشور پیوست

به گزارش مهر، رضا مهرانی اظهار داشت: واحد ۲ نیروگاه بخار بندرعباس با ظرفیت اسمی ۳۲۰ مگاوات پس از ۱۰ ماه فعالیت شبانه روزی پس ...

ادامه مطلب