اخبار وام نوسازی

وام نوسازی واحد مسکونی فرسوده ۳۰۰ میلیون تومان شد

وام نوسازی واحد مسکونی فرسوده ۳۰۰ میلیون تومان شد

به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود شایان گفت: به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و ...

ادامه مطلب