اخبار وزارت ورزش اعلام کرد؛ جریمه سنگین فدراسیون‌ها، در صورت دوپینگ ورزشکاران

وزارت ورزش اعلام کرد؛ جریمه سنگین فدراسیون‌ها، در صورت دوپینگ ورزشکاران

وزارت ورزش اعلام کرد؛ جریمه سنگین فدراسیون‌ها، در صورت دوپینگ ورزشکاران

به گزارش تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در این نامه با استناد به فصل 12 از مجموعه قوانین 2021 مبارزه با دوپینگ ...

ادامه مطلب