اخبار وزنه‌برداری جوانان جهان| باجلانی در یک ضرب به مدال نرسید؛ هشتمی مجموع برای نماینده ایران

وزنه‌برداری جوانان جهان| باجلانی در یک ضرب به مدال نرسید؛ هشتمی مجموع برای نماینده ایران

وزنه‌برداری جوانان جهان| باجلانی در یک ضرب به مدال نرسید؛ هشتمی مجموع برای نماینده ایران

به گزارش تسنیم، از روز گذشته (پنجشنبه) رقابت وزنه‌برداران ایرانی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده است. بعد از هشتمی عبدالله ...

ادامه مطلب