اخبار وزنه‌برداری جوانان جهان| تکمیل روز خوب و تاریخی وزنه‌برداری بانوان ایران با ۳ مدال جمالی

وزنه‌برداری جوانان جهان| تکمیل روز خوب و تاریخی وزنه‌برداری بانوان ایران با 3 مدال جمالی

وزنه‌برداری جوانان جهان| تکمیل روز خوب و تاریخی وزنه‌برداری بانوان ایران با 3 مدال جمالی

به گزارش تسنیم، یکتا جمالی بعد از آنکه با رکورد 92 کیلوگرم مدال برنز حرکت یک‌ضرب را از آن خود کرد، کارش در دوضرب را ...

ادامه مطلب