اخبار وزنه‌برداری جوانان جهان| مدال برنز یک ضرب جهان از آن بانوی ایرانی شد

وزنه‌برداری جوانان جهان| مدال برنز یک ضرب جهان از آن بانوی ایرانی شد

وزنه‌برداری جوانان جهان| مدال برنز یک ضرب جهان از آن بانوی ایرانی شد

به گزارش تسنیم، پیکارهای وزنه‌برداری جوانان جهان امروز (9 خرداد) با رقابت وزنه‌برداران بانو در دسته 87 کیلوگرم در تاشکند ازبکستان ادامه پیدا کرد.یکتا جمالی ...

ادامه مطلب