اخبار وزیر راه در گفت‌وگو با تسنیم: هیچ پروژه نیمه‌تمامی را برای دولت سیزدهم به یادگار نمی‌گذاریم/هر روز یک پروژه افتتاح می‌شود

وزیر راه در گفت‌وگو با تسنیم: هیچ پروژه نیمه‌تمامی را برای دولت سیزدهم به یادگار نمی‌گذاریم/هر روز یک پروژه افتتاح می‌شود

وزیر راه در گفت‌وگو با تسنیم: هیچ پروژه نیمه‌تمامی را برای دولت سیزدهم به یادگار نمی‌گذاریم/هر روز یک پروژه افتتاح می‌شود

محمد اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در  سنندج  در پاسخ به این سؤال که چند پروژه نیمه تمام تحویل دولت آینده در حوزه مدیریتی ...

ادامه مطلب