اخبار وعده تکمیل مسکن مهر بدون معارض تا ۲۵ روز دیگر/ ۱۰ هزار مسکن مهر تاییدیه استاندارد و آسانسور ندارند

وعده تکمیل مسکن مهر بدون معارض تا 25 روز دیگر/ 10 هزار مسکن مهر تاییدیه استاندارد و آسانسور ندارند

وعده تکمیل مسکن مهر بدون معارض تا 25 روز دیگر/ 10 هزار مسکن مهر تاییدیه استاندارد و آسانسور ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، احمد اصغری مهرآبادی یادآور شد: در ماه‌های گذشته با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی و همچنین تعهد دولت ...

ادامه مطلب