اخبار پاوه

مهار حریق در «نانه ویژه» / بخشی از جنگلهای بکر پاوه در آتش سوخت

مهار حریق در «نانه ویژه» / بخشی از جنگلهای بکر پاوه در آتش سوخت

آشنا حسن زاده رئیس انجمن محیط زیستی ژیوای پاوه در گفت و گو با مهر با اشاره به مهار آتش سوزی با وسعت حدود ۴۰۰ ...

ادامه مطلب