اخبار پرواز 655

به یاد مظلومیت شهدای پرواز ۶۵۵ و توحش آمریکایی

به یاد مظلومیت شهدای پرواز ۶۵۵ و توحش آمریکایی

به گزارش مهر، صبحگاه ۱۲ تیر ۱۳۶۷ تنها چند روز مانده به پذیرش قطعنامه ۵۹۷ شورای امنیت سازمان ملل برای اتمام جنگ تحمیلی از سوی ...

ادامه مطلب