اخبار پروژه های نیمه تمام

آخرین وضعیت ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام

آخرین وضعیت ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: بررسی وضعیت ...

ادامه مطلب
آخرین وضع ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام

آخرین وضع ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: بررسی وضعیت ...

ادامه مطلب