اخبار پس از «بارز»،‌ «یزد» و «گلدستون» هم در بورس کالا تایر می‌ فروشند

پس از «بارز»،‌ «یزد» و «گلدستون» هم در بورس کالا تایر می‌ فروشند

پس از «بارز»،‌ «یزد» و «گلدستون» هم در بورس کالا تایر می‌ فروشند

به گزارش «دنیای‌ خودرو» ابتدا شرکت یزدتایر در دویست و نود و ششمین جلسه کمیته عرضه در بورس که ۲۵خرداد ماه برگزار شد، مجوز فروش ...

ادامه مطلب