اخبار پیشرفت فیزیکی ۶ درصدی واحدهای طرح ملی مسکن انبوه‌سازان

پیشرفت فیزیکی 6 درصدی واحدهای طرح ملی مسکن انبوه‌سازان

پیشرفت فیزیکی 6 درصدی واحدهای طرح ملی مسکن انبوه‌سازان

به گزارش تسنیم، جواد حق شناس با بیان این‌که  بر اساس جدیدترین آمار 74 هزار و 878 نفر از متقاضیان پس از اخذ تاییدیه بنیاد ...

ادامه مطلب