اخبار پیگیری تمرینات زهرا نعمتی تحت نظر سرمربی و مربیان تیم جانبازان و معلولین

پیگیری تمرینات زهرا نعمتی تحت نظر سرمربی و مربیان تیم جانبازان و معلولین

پیگیری تمرینات زهرا نعمتی تحت نظر سرمربی و مربیان تیم جانبازان و معلولین

به گزارش تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، با توجه به موافقت و درخواست آقای بهزاد پاکزاد و خانم زهرا ...

ادامه مطلب