اخبار پیگیری گزارش ارائه شده قطعه سازان به رئیس قوه قضائیه / عزم جدی قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی

پیگیری گزارش ارائه شده قطعه سازان به رئیس قوه قضائیه / عزم جدی قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی

پیگیری گزارش ارائه شده قطعه سازان به رئیس قوه قضائیه / عزم جدی قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در این جلسه که با حضور نمایندگان انجمن قطعه سازان کشوری ...

ادامه مطلب