اخبار چنگیز اسفندیاری

افزایش ۴۰ میلیون تنی ظرفیت فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی

افزایش ۴۰ میلیون تنی ظرفیت فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی

به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، چنگیز اسفندیاری درباره اقدامات شاخص وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی در دولت ...

ادامه مطلب