اخبار کاروان لجستیکی

حمله به یک کاروان لجستیکی آمریکا در شهر «حله» عراق

حمله به یک کاروان لجستیکی آمریکا در شهر «حله» عراق

به گزارش مهر، منابع خبری گزارش داده‌اند یک کاروان لجستیکی متعلق به ارتش آمریکا در شهر «حله» عراق هدف حمله قرار گرفت. بنا بر گزارش‌ها، ...

ادامه مطلب
حمله به یک کاروان آمریکایی در شهر «حله» عراق

حمله به یک کاروان آمریکایی در شهر «حله» عراق

به گزارش مهر، منابع خبری گزارش داده‌اند یک کاروان لجستیکی متعلق به ارتش آمریکا در شهر «حله» عراق هدف قرار گرفته است. بنا بر گزارشها، ...

ادامه مطلب