اخبار کار سخت دولت سیزدهم در بازار مسکن برای جبران ۸ سال سرکوب تولید

کار سخت دولت سیزدهم در بازار مسکن برای جبران 8 سال سرکوب تولید

کار سخت دولت سیزدهم در بازار مسکن برای جبران 8 سال سرکوب تولید

تسنیم- گرچه با حضور عباس آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بروز نابسامانی در بازار مسکن قابل پیش بینی بود، اما ...

ادامه مطلب