اخبار کاهش قیمت مسکن تهران روی شهرهای دیگر تاثیر می‌گذارد

کاهش قیمت مسکن تهران روی شهرهای دیگر تاثیر می‌گذارد

کاهش قیمت مسکن تهران روی شهرهای دیگر تاثیر می‌گذارد

به گزارش تسنیم، رحمت الله نوروزی با اشاره به وضعیت نا مناسب بازار اجاره بها مسکن، اظهار کرد: در زمان حاضر بخش عمده‌ای از هزینه‌های ...

ادامه مطلب