اخبار کتائب حزب الله عراق

مرحله آتی برای نظامیان آمریکایی بسیار سخت و خشن خواهد بود

مرحله آتی برای نظامیان آمریکایی بسیار سخت و خشن خواهد بود

به گزارش مهر به نقل از العهد، کتائب حزب الله عراق آمریکا را به مرحله سخت تهدید کرد. محمد محیی سخنگوی کتائب حزب الله عراق ...

ادامه مطلب