اخبار کتاب دختر موشرابی

سعید جلیلی سراغ «دختر موشرابی» رفت/ روایت نویسنده از یک تلفن

سعید جلیلی سراغ «دختر موشرابی» رفت/ روایت نویسنده از یک تلفن

به گزارش خبرنگار یکی از اتفاقات خوبی که در فضای تبلیغاتی کتاب رخ می‌دهد خواندن کتاب توسط چهره‌های سرشناس است. از آن جهت که توجه ...

ادامه مطلب